Català

Sobre l’associació

L’Associació de Constitucionalistes d’Espanya (ACE) va ser fundada l’any 2002, i va néixer amb vocació integradora amb el propòsit de mantenir la comunicació entre professors, investigadors i especialistes en l’àmbit del Dret Constitucional. Els objectius fundacionals, que figuren en els nostres estatuts, són la millora de la recerca i la docència en aquesta disciplina, propiciant per a això el contacte permanent entre els membres mitjançant la realització i el patrocini d’activitats acadèmiques, entre les quals destaca la celebració d’un congrés anual.

Així mateix, l’associació té subscrits convenis de col·laboració amb el Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals, seu de l’ACE, la Fundació Manuel Giménez Abad i el Consell General del Poder Judicial. D’altra banda, mantenim estretes relacions amb associacions d’altres països, especialment en els àmbits europeu i iberoamericà.

Sota la presidència successiva dels professors Luis López Guerra, José Luis Cascajo (a títol interí), Eliseo Aja, Javier García Roca, Miguel Revenga Sánchez, i Pablo Pérez Tremps, la tasca de les corresponents Juntes Directives, i la resposta i el treball dels seus membres, la nostra associació ha aconseguit consolidar-se en aquests anys com el principal punt de trobada acadèmica, professional i personal dels constitucionalistes d’Espanya. En l’actualitat comptem amb prop de quatre-cents membres, pertanyents a una quarentena d’universitats, públiques i privades, i continuem creixent i incorporant nous socis i sòcies sempre amb vocació d’obertura i integració.

Des de la creació de l’associació hem aconseguit mantenir el compromís de celebrar un Congrés anual, i s’han publicat els corresponents llibres amb les ponències i comunicacions presentades en ells. L’editorial Tirant el Blanch acull en una col·lecció del seu catàleg les actes d’aquestes trobades dedicades fins ara a qüestions tan diverses com la Defensa de la Constitució, el Govern, la Constitució Europea, els Estatuts d’Autonomia, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, els 30 anys de Constitució, el Dret Constitucional Europeu, els Drets Socials, la Constitució de Cadis o l’organització territorial de l’Estat.

Els membres de l’actual Junta Directiva vàrem ser escollits al Congrés de León de 2017. El nostre propòsit és mantenir els objectius fundacionals, i millorar alguns aspectes de l’associació, entre d’altres, la modernització en el format dels congressos anuals, i una millor política de comunicació de l’ACE amb els seus socis i la societat. En aquesta línia, la nostra primera contribució ha estat la construcció i llançament de la nova web de l’Associació. Aquesta pàgina web pretén convertir-se en un instrument eficaç de comunicació i informació per als membres de l’ACE, i per a totes aquelles persones interessades en el Dret Constitucional.